En plural 117, 18-24 novembre 2008, És viable una vegueria per al Penedès?