La Fura, 30.11.2007 - Ara, l'Àmbit de Planificació, Demà la Vegueria Penedès