El 3 de Vuit, 22.12.2006 - Front parlamentari per la Vegueria del Penedès