El 3 de Vuit, 03.11.2006 - Vegueria, el debat inajornable