El 3 de Vuit, 03.11.2006 - Els consells comarcals de la Vegueria titllen d'obsolet el sistema de peatges i mantenen que distorsiona el trànsit