El 3 de vuit, 5.08.2005 - CALAFELL I L'ARBOÇ, COM BELLVEI, VOTEN PER UNANIMITAT A FAVOR DE LA VEGUERIA DEL PENEDÈS