"MANIFEST DE RESPECTE AL TERRITORI", signat l'1.08.2007 pels alcaldes de L'Arboç, Banyeres del Penedès, la Bisbal del Penedès, Llorenç i Sant Jaume dels Domenys

En els darrers temps, el Penedès s’ha sentit amenaçat per actuacions provinents d’administracions superiors, que van encaminades, totes elles, a malmetre encara més el nostre degradat territori. Ara ja no és només la impunitat dels especuladors, sinó que el mateix govern ajuda, amb les seves decisions, a perdre per sempre la identitat Penedès que durant tants segles ens ha definit.

Ens veiem, per tant, en la necessitat de protegir el territori d’aquestes contínues agressions. Per això, els sotasignats, com a representants democràtics dels municipis de la plana interior de la comarca de Baix Penedès: L’Arboç, Banyeres del Penedès, Sant Jaume dels Domenys i Llorenç del Penedès, volem manifestar el següent:

1. La prioritat de les nostres actuacions sobre els respectius municipis ha d’anar encaminada al respecte pel territori.

2. Abans de contemplar un projecte que interfereixi l’economia i la població de la nostra comarca, exigim una planificació feta des d’aquí, per això és necesita la creació d’un nou àmbit territorial de planificació funcional de les comarques de l’Anoia, l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf, ja que aquest és l’àmbit de planificació on ens trobem, no dependre de les necessitats de ciutats com Tarragona, Reus o Valls (Camp de Tarragona) sinó que el territori necessita capacitat de decisió en un àmbit propi, que és el PENEDÈS. A la vegada el Baix Penedès necessita de forma inminent un Pla Director que harmonitzi les nostres necessitats, capacitats i oportunitats amb la resta del territori nacional. Per això ens comprometem a presentar una moció, al primer Consell d’Alcaldes que es celebri, per escalar la resolució d’aquest al Ple del Consell Comarcal i que aquest demani l’agilització i participació en els tràmits per la redacció del Pla director i demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya i a la Comissió de Política Territorial del Parlament de Catalunya, tal i com va fer el Ple del Consell Comarcal, la creació d’un àmbit funcional de planificació territorial que contingui les comarques de l’Anoia, l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf en la màxima brevetat.

3. No admetrem cap decisió d’administracions d’àmbit supracomarcal -ja siguin estatals o nacionals- que no hagi procurat el consens de la societat civil i dels representants del territori afectat, per això, <<els alcaldes aquí reunits ens oposem rotundament al projecte Logis Penedès i fem nostres el compromís de lluitar amb totes les eines democràtiques al nostre abast (administratives, judicials i polítiques) per tal d’impedir la realització d’aquest projecte.>>

4. Afermem el nostre compromís de mantenir la població informada en tot moment d’aquelles decisions que els afectin.

5. En qualsevol cas, rebutgem qualsevol tipus d’imposició respecte a actuacions desmesurades que malmeten encara més el territori i que no tenen en compte els valors culturals, socials, econòmics i paisatgístics i que generen impactes greus i irreversibles sobre el nostre territori .

Logis Penedès no ha estat mai ni una necessitat i ni una demanda del Penedès.
Per tot l’anteriorment exposat i com a representants de la plana interior del Baix Penedès elegits democràticament:
<<Demanem la retirada total i definitiva del projecte Logis Penedès>>.

Així ho manifestem i ho fem públic a Sant Jaume dels Domenys, el dia 1 d’agost de 2007.

L’alcalde de Sant Jaume dels Domenys [signatura] L’alcalde de l’Arboç
L’alcalde de Llorenç del Penedès [signatura] L’alcalde de Banyeres del Penedès
L’alcalde de la Bisbal del Penedès