Comunicat 48-263, Ara Sí! Els Serveis Territorials d'Educació Comencen el Procés de Desplegament a la Vegueria Penedès, 15.11.2021

El dimecres passat dia 10 va tenir lloc a Vilanova, a la sala d’actes del Foment Vilanoví, el tercer dels debats organitzats per ProVegueria Penedès amb el títol: Els Serveis territorials d’Educació: quines són les necessitats de la Vegueria.

Patrícia Gomà, Secretària General del Departament d’Educació, va explicar que s’està treballant en la reorganització dels Serveis Territorials (ST) d’Educació i que abans d’acabar l’any sortirà el Decret corresponent que comportarà la creació dels ST de la Vegueria Penedès (també es crearan els de l’Alt Pirineu i Aran). A partir del Decret s’anirà calendaritzant tot el procés de desplegament, que inclou infraestructura i personal: aquest és el més complex de resoldre, però es preveu que en el termini d’un any el ST d’Educació del Penedès siguin plenament operatius. En una intervenció molt documentada va justificar-ne la conveniència i necessitat aportant dades com per exemple que en l’àmbit veguerial del Penedès hi ha actualment 2644 aules públiques i 593 de concertades i, comptant-hi tots els graus, 77439 alumnes i 6463 docents.

Els Serveis Territorials, va dir, són l’eina per “muscular” la vegueria i tenen com a funcions bàsiques la representació del govern i la interlocució amb el territori. I en el cas d’Educació n’hi ha algunes més: plantilles i personal; manteniment d’equipaments; beques i ajuts; inspecció, que és la responsable de conèixer les necessitats dels centres. En el cas de les escoles concertades, la gestió és més centralitzada.

No es va concretar el lloc on s’ubicaran els ST d’Educació però tot sembla indicar que serà a Vilanova i la Geltrú. El Delegat del Govern David Alquézar, present a l’acte, va informar que els ST d’Agricultura estan en una fase de desplegament similar (no ho va dir però sembla que anirien a Vilafranca), i que properament es desplegaran dos serveis més de manera que n’hi haurà un a cada una de les quatre capitals comarcals.

Jean-Marc Segarra, Director General de Centre Públics i ex Delegat a Tarragona dels ST d’Educació: va fer una defensa aferrissada de la necessitat de la Vegueria Penedès, remuntant-se a la història però sobretot a partir de la realitat actual.

Miquel Muç Vall, Director-gerent de l’Institut de Formació Professional Inform va fer una exhaustiva i documentada exposició sobre la situació de la Formació Professional en els seus aspectes general, legal i veguerial. Va ressaltar la importància creixent d’aquesta àrea que massa sovint ha patit de poca consideració i va fer un seguit de propostes de gran interès.

Pilar Gargallo, mestra al Garraf i presidenta de la Federació de Moviments de renovació pedagògica, no va poder ser present a l‘acte per raons de salut, però es va llegir un escrit seu en què des dels Moviments insistia en la necessitat d’una administració veguerial propera, alhora que també reivindicava la municipalització de l’educació, ja que l’ens local és qui coneix millor les necessitats del territori i pot fer efectiva la construcció d’una educació de qualitat i per a tothom.

 

PROPER DEBAT

EL VENDRELL

EL PLA PARCIAL TERRITORIAL DEL PENEDÈS

Sí a l’aprovació, no als projectes especulatius

Atenció!

Aquest quart debat estava previst pel dimecres 24 de novembre, però per raons d’agenda dels ponents s’ha hagut d’ajornar.

Us informarem de la nova data i del lloc tan bon punt en tinguem la confirmació.