Comunicat 31-246: Proposta de resolució al Parlament sobre el desplegament dels Serveis Territorials a la Vegueria del Penedès, 21.07.2020

Com ja vam explicar, el Congrés PRO VEGUERIA PENEDÈS “La gestió del territori de la Vegueria Penedès al servei de les persones” celebrat el passat 21 de febrer de 2020 al castell de Castellet, va acabar amb una Declaració en què es demanava aquest desplegament urgent, transcorreguts els tres anys que la Llei establia per haver-ho fet.

De llavors ençà hem portat a terme diverses iniciatives en aquesta direcció, apressats perquè estem arribant al final de la legislatura. En destaquem quatre:

-       Hem editat 1200 llibres que recullen el contingut de Congrés i els hem fet arribar a tots els regidors i regidores del ajuntaments de la Vegueria, així com als consellers i conselleres del Govern i a cada un dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya.

-       Ens hem adreçat per escrit al President i al Vicepresident del Govern de la Generalitat per poder tenir una entrevista conjunta, amb la presència dels alcaldes de les quatre capitals penedesenques i dels presidents dels Consells Comarcals. Hem rebut resposta de l'Oficina del President manifestant la voluntat que es dugui a terme aquest juliol i estem a l'espera que es concreti data i lloc.

-       Hem adreçat una petició per escrit a cada un dels Consellers i Conselleres del Govern per tenir una reunió per videoconferència i conèixer quins son els seus plans per procedir en la major brevetat possible a la descentralització del seu Departaments.

-       I finalment ens hem posat en contacte amb els representants penedesencs de la CUP Penedès, Federació Regional d’ERC del Penedès, Junts al Penedès, Partit dels Socialistes de Catalunya, i Penedès en Comú, que van voler signar també la Declaració del Congrés, per tal de preparar una Proposta de resolució al Parlament per impulsar l'acció política i de govern en el desplegament de la Vegueria. Avui ha sigut presentada  pels 5 grups parlamentaris del quals formen part i tramitada amb caràcter d'urgència:         

o   Grup Parlamentari Republicà

o   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

o   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

o   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

o   Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

La Proposta de resolució diu:

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

• Que convoqui en el termini màxim d’un mes als alcaldes/esses del Vendrell, Igualada, Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès, i als presidents/tes dels Consells Comarcals de l’Alt Penedès, l’Anoia, del Baix Penedès i el Garraf, per procedir a consensuar la distribució dels diversos departaments entre les quatre capitals, i aprovar un calendari que el faci viable en el mínim temps possible.

El seguiment d’aquestes accions es farà per part dels Alcaldes de les quatre Capitals Comarcals i els Presidents dels quatre Consells Comarcals de la Vegueria de manera coordinada amb el Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat.

Els diputats que ho han proposat amb la seva signatura són els següents:

Lluïsa Llop i Fernández, diputada del Grup Parlamentari Republicà, Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Eusebi Campdepadrós i Pucurull, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Jessica Albiach Satorres, presidenta del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Natàlia Sánchez Dipp, diputada del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Rut Ribas i Martí, diputada del Grup Parlamentari Republicà, Aurora Carbonell i Abella, diputada del Grup Parlamentari Republicà