Comunicat 30-245: L’Assemblea de Pro Vegueria Penedès torna a exigir el desplegament urgent dels Serveis Territorials de la Generalitat, 06.07.2020

El passat 30 de juny es va reunir a la Finca de Can Feixes del municipi de Cabrera d’Anoia l’assemblea general ordinària de l’entitat, amb una assistència de 24 associats, mentre que altres 5 es van excusar. Es van fer els tràmits habituals d’aprovació de l’informe de gestió, de l’estat de comptes de l’exercici anterior i del pressupost de l’actual. També es van escollir els nous membres de la Junta Directiva, que acompanyaran els qui continuen de l’anterior. Vegeu-ne la composició a l’apèndix.

El que creiem que té més interès informatiu és la proposta de programa d’actuació per l’anualitat que va des d’ara fins a la propera assemblea. Un cop el país ha entrat en una fase en què ha d’enfrontar com es recupera del primer embat que hem tingut del Covid19, els membres de l’entitat PRO VEGUERIA PENEDÈS, ens refermem en les conclusions del Congrés que vàrem celebrar el proppassat 21 de febrer d’aquest any al castell de Castellet, recollides en la declaració signada pels Alcaldes de les capitals comarcals i els presidents dels Consells Comarcals i, posteriorment, pels representants de la majoria dels partits polítics amb representació al Penedès, i que actualitzem amb les reflexions fetes durant aquests mesos. L’encapçalament del programa és que ens proposem treballar:

Per la urgent creació dels serveis de la Generalitat al Penedès, per l’ elaboració del Pla Territorial participatiu i per mesures urgents de Desenvolupament Sostenible, i això es concreta en els tres punts següents.

1.- Cal que la Generalitat desplegui al Penedès, sense excuses i de manera immediata, les Delegacions dels diversos Departaments.  I cal que ho faci no només per que ho mana la Llei, que s’ està vulnerant des del passat 21 de febrer, sinó perquè l’experiència de treballar sota la pressió obligada pel COVID19 ha posat de manifest la necessitat, per si algú ho dubtava, que les 4 comarques del Penedès estiguin estructurades de manera conjunta per respondre als reptes de salut, educatius, mobilitat..., que tenim plantejats. No hem constatat cap raó perquè no es compleixi la Llei i sí moltes per posar-la en pràctica.

2.- Cal elaborar de forma urgent i totalment participativa el Pla Territorial del Penedès, aturant qualsevol iniciativa d’ impacte fins que estigui aprovat.  No pot ser que no s’ hagi fet públic com es farà aquesta participació d’una forma real, en la qual es reculli el que vol la gent del territori. Però encara menys pot ser que s’estiguin tirant endavant iniciatives de qualificació de grans espais territorials sense disposat del Pla, amb l’ excusa de crear llocs de treball.  Les persones que estan aturades no poden esperar els anys que dura un procés de qualificació de sòl, compra o expropiació, construcció dels polígons, venda a empreses que s’hi vulguin instal·lar (que de moment no consten), etc. Creiem que s’ha d’anar pel camí que exposem al punt següent.

3.- Cal impulsar mesures urgents de Desenvolupament Sostenible que creïn llocs de treball.  Cal que les Administracions, empreses i societat civil ens posem en marxa perquè el Penedès sigui una regió agroalimentària (inclosa la pesca) de qualitat i proximitat amb l’objectiu de l’economia circular, un territori que aposti per les energies renovables de forma definitiva (i aquí hi ha molt marge per la creació de llocs de treball en la línia del que proposa i hi dona suport la Unió Europea), una Regió turística de qualitat tant al mar com al interior, i un territori industrial recuperant actuacions que ja se saben treballar, i innovant amb els principis d’indústria local, respectuosa amb el medi i que utilitza tots els elements humans i socials que planteja l’Agenda 2030.

L’assemblea va acabar amb un participat debat sobre aquests tres punts i sobre altres qüestions d’interès per al futur immediat de la nostra Vegueria.

Apèndix.

Junta Directiva de l’Associació  PRO VEGUERIA PENEDÈS escollida a l’assemblea del 30-6-2020:

 

President:

Fèlix Simon Paraíso

 

Vicepresident:

Pere Prat González

 

Secretari       

Manel Cervera i Gallemí

 

Tresorer:

Pere Carles Freixas

 

Vocal (El Territori):

Jordi Cuyás Soler

 

Vocal (Empresa i Coneixement):

Pere Prat González

 

Vocal: (Xarxes Socials):

Pep Solé Vilanova

 

Vocal: (Divulgació de la VP):

Flora Sanabra Villarroya

 

Vocal:

Lluís Ràfols Bages