Comunicat 28-243: Els Mitjans de Comunicació: Fer Visible el Penedès, 09.06.2020

Es parla molt de la crisi que pateixen els mitjans de comunicació escrit, per la mateixa crisi econòmica que fa anys venim patint, i la generació de les noves tecnologies que permeten accedir a la informació de manera pràcticament gratuïta i instantània; però això no hauria d’afectar la qualitat informativa. Nosaltres sempre hem cregut en un periodisme de compromís social i cívic i per això ens dol que diaris com L’ARA o EL PUNT DIARI, no facin visible el PENEDÈS, tal com és, una vegueria pròpia en l’actual organització territorial. I no parlem dels altres mitjans de comunicació escrit, que evidencien sovint la seva manca de sensibilitat vers la nostra realitat catalana, i en particular penedesenca..

Posarem dos exemples molt recents:

- Diari ARA. El diumenge 24 de maig (pag. 44 i 45) en el Jo em quedo a casa vàreu publicar un article signat per Laura Sangrà, amb el nom “Local, ètic i sostenible”. Res a dir pel contingut que pot estar millor o pitjor, però sí per utilitzar una divisió organitzativa “veguerial” però d’abans d’haver-se aprovat la del Penedès. I no és la primera vegada que es produeix aquesta irregularitat.

- Diari EL PUNT AVUI. El dimarts 2 de juny, llegíem un article d’opinió signat per David Bonvehí i Torras, president del Partit Demòcrata, amb el títol “Un mapa per a la Catalunya del futur”. Al marge del seu contingut en el qual tampoc entrarem ara, en l’edició paper de Barcelona hi apareix el mapa de les vegueries proposat l’any 2004 (EPA). I també podem afirmar, que no és la primera vegada que passa. 

Vàrem adreçar cartes als seus directors respectius, per tal de fer evident la nostra queixa formal. Els hem fet avinent que el Parlament de Catalunya va aprovar l’any 2017 la llei de creació de la Vegueria Penedès i per tant actualment a Catalunya hi ha 8 vegueries i no pas 7. El que passa és que la implementació d’aquesta vuitena vegueria va al ralentí, i a hores d’ara només s’ha produït el nomenament del Delegat del Govern al Penedès, però no s’ha desplegat cap dels serveis dels Departaments de la Generalitat al nostre territori tot i que la llei exigia fer-ho en un termini de tres anys que va expirar el passat 21 de febrer. Certament hi han tingut a veure les circumstàncies que ha travessat el nostre país, però també és evident que hi ha hagut una notable desídia del govern a l’hora de complir les seves obligacions. 

L’esmentada data del 21 de febrer, pel seu significat, va ser triada per al recent Congrés de Castellet on es va debatre sobre el futur del Penedès i que va acabar amb un manifest exigint amb urgència aquest desplegament. Aquest manifest porta la signatura dels alcaldes/esses de les quatre capitals penedesenques, dels presidents/tes dels quatre consells comarcals així com dels representants dels partits polítics presents a la Vegueria..

En diferents ocasions hem recordat als responsables dels mitjans de comunicació i de la Televisió de Catalunya aquesta realitat, tot i que en general no se’ns ha fet gaire o gens de cas. Apel•lem a la seva professionalitat i els recordem com podrien ajudar a l’apropiada lectura de com està actualment organitzat el territori català, amb les seves 8 vegueries, mitjançant l’altaveu que signifiquen els seus mitjans. Hem adjuntat al nostre escrit el mapa de la Vegueria Penedès publicat per la PVP el 2015, així com algunes de les publicacions més destacades, i el llibre del CONGRÉS VEGUERIA PENEDÈS 2020.