Comunicat 26-241: El Temps a TV3: Fer Visible el Penedès, 26.05.2020

Hem adreçat un escrit al servei de meteorologia de Televisió de Catalunya i en concret a algunes de les persones que presenten el temps explicant quina és la situació del Penedès en l’actual organització territorial de Catalunya i demanant que sigui tinguda en compte. Els hem fet avinent que actualment a Catalunya hi ha 8 vegueries, però les circumstàncies que ha travessat el nostre país, juntament amb una notable desídia del govern, han fet que a hores d’ara no s’hagi desplegat ni un sol servei dels diferents Departaments de la Generalitat al nostre territori tot i que la llei exigia fer-ho en un termini de tres anys que va expirar el passat 21 de febrer, data que justament per això va ser triada per al recent Congrés de Castellet i que va acabat amb un manifest exigint amb urgència aquest desplegament.

Això ha originat que la Vegueria Penedès, tot i que des de punt de vista legal té exactament el mateix rang que les altres, resulta tan sovint “invisible”, cosa que s’ha posat més de manifest aquests dies de la pandèmia del coronavirus ja que les regions sanitàries es basen en les 7 vegueries el 2010 i no s’han adaptat encara a la nova realitat de les 8 vegueries establertes pel Parlament de Catalunya el 2017.

En diferents ocasions hem recordat als responsables de Televisió de Catalunya aquesta realitat, tot i que en general no se’ns ha fet gaire o gens de cas. Per això hem pensat fer un intent més en un altre flanc, el dels serveis meteorològics, on la configuració del territori és part essencial de la mateixa informació. És evident que la meteorologia no s’ha de cenyir necessàriament a les divisions administratives, però així com en la informació del temps ja han pres carta de naturalesa les denominacions Terres de l’Ebre, Alt Pirineu i Catalunya Central, n’hauria de prendre igualment la denominació Penedès. Fa mal a les orelles sentir més d’una vegada expressions com “sud de les comarques barcelonines, nord de les comarques tarragonines”, i demanem que siguin bandejades i substituïdes per la correcta i legal Penedès o Vegueria Penedès. Apel·lem a la professionalitat dels homes i dones del temps de TV3 i els recordem com podrien ajudar a l’apropiada lectura de com està actualment organitzat el territori català mitjançant l’altaveu que significa TV3 en general i l’espai del temps en particular. Hem adjuntat al nostre escrit el mapa de la Vegueria Penedès publicat per la PVP el 2015, així com algunes de les publicacions més destacades.