Comunicat 25-240, Presentem el Llibre del Congrés: "La Gestió del Territori de la Vegueria Penedès al Servei de les Persones", 19.05.2020

Descarrega't el llibre clicant aquí

El llibre que presentem és la crònica del Congrés Pro Vegueria Penedès celebrat el passat 21 de febrer al castell de Castellet. Es tracta d’una baula més d’una llarga cadena de textos i publicacions que són el reflex d’un intensíssim procés participatiu i popular iniciat el 2004 i que va acabar desembocant el 2017 en el reconeixement de la Vegueria Penedès.

 

Les entitats que van impulsar aquest procés, principalment la Plataforma per una Vegueria Pròpia i la seva continuadora l’Associació Pro Vegueria Penedès, van creure que s’havia de plasmar per escrit els arguments i els supòsits que li donaven cos teòric, i els fets i les vicissituds que l’anaven fent realitat a la pràctica. Com s’ha intentat des de l’inici, s’ha volgut mantenir constantment informada i motivada la població penedesenca per exposar-li els avantatges de la vegueria i per animar-la a ser-ne no sols receptora, sinó també actora. I també era important deixar constància escrita de l’esdevenir i del significat del procés.

 

Fullets, desplegables, tríptics, mapes, vídeos, exposicions, comunicats de premsa... formen una enorme llista de materials escrits que seria impossible de detallar, però sí que val la pena aturar-se en dues publicacions. El 2007 surt a la llum el monogràfic Vegueria Penedès com a número 12 de la revista Del Penedès de l’Institut d’Estudis Penedesencs. I el 2015 s’edita el llibre El Penedès era possible, compendi monumental de tota la història de la lluita per la vegueria, així com visió prospectiva de la mà de quaranta penedesencs representants dels més diversos àmbits socials i culturals. Al cap de dos anys, just després de la creació de la Vegueria Penedès pel Parlament de Catalunya, es publica un suplement d’aquest segon llibre amb el títol El Penedès és vegueria.

 

Per què doncs aquesta nova publicació si el Penedès “ja és” vegueria? Doncs perquè el seu reconeixement és tan inqüestionable i definitiu a nivell legal, com inoperatiu a la pràctica. La llei disposava que al cap de tres anys de la seva publicació, tots els serveis dels Departaments de la Generalitat havien d’estar desplegats al territori. El dia del Congrés era just l’endemà d’aquests tres anys –no és per casualitat que es triés aquesta data– i ni un sol servei ha estat desplegat en un incompliment flagrant de les seves obligacions per part del Govern de la Generalitat. Cal doncs seguir pledejant amb coratge i energia perquè el Penedès tingui allò que li pertoca. El Congrés ha volgut ser un crit d’alerta potent sobre aquesta lamentable situació però, també com ha estat sempre, no ens hem quedat només en la protesta, sinó que hem reflexionat i hem fet propostes sobre el model de futur que volem per a la Vegueria Penedès.

 

El contingut principal del llibre són les ponències i les comunicacions presentades al Congrés. Pel que fa a les ponències, han estan redactades pels coordinadors dels àmbits respectius, tots ells membres de l’Associació Pro Vegueria Penedès, però reflecteixen les aportacions dels participants en les quatre sessions de treballs prèvies fetes durant el mes de novembre del 2019, amb notable representació de persones de les quatre comarques de la Vegueria. Pel que fa a les comunicacions, són els resums escrits de l’exposició oral dels experts que van intervenir en cada un dels quatre àmbits del Congrés, redactats per ells mateixos i eventualment abreujats. Pel que fa a la ponència marc, es reprodueix el text íntegre redactat pel Dr.Martí Boada que transcriu els continguts bàsics de la seva intervenció.

 

LA DECLARACIÓ DEL CONGRÉS

 

El Congrés va finalitzar amb la lectura d’una Declaració que va ser signada pels alcaldes/alcaldesses de les capitals penedesenques així com pels presidents/presidentes del Consells Comarcals. Conté una part expositiva que desglossa el llarg camí recorregut per arribar a la consecució de la Vegueria Penedès i una part pròpiament declarativa de tres punts que transcrivim íntegrament

 

1. Fa gairebé deu anys (22-7-2010) que es va crear l'Àmbit de planificació territorial del Penedès que comportava l’elaboració del Pla territorial del Penedès. Considerem que el Pla Territorial del Penedès ja hauria d’estar vigent des de fa temps, i la seva lentitud ha provocat diversos conflictes territorials. Reclamem del Govern i en especial del Departament de Territori i Sostenibilitat una resposta clara i compromesa, que ens garanteixi la seva resolució i la tramitació posterior fins a la seva aprovació definitiva.

 

2. Fa just tres anys (15-2-2017) que el Parlament de Catalunya va aprovar la llei de creació de la Vegueria del Penedès i en la seva Disposició final, es determinava que en el termini de tres anys l’organització dels serveis territorials de la Generalitat i l’exercici de les funcions dels diversos departaments de s’havien d’adequar a l’àmbit territorial de les demarcacions veguerials. Finalitzat justament aquests dies el termini previst per la Llei, no s’ha procedit a l’organització i consegüent descentralització dels serveis territorials. Reclamem al Govern i en especial a la Vicepresidència, que convoqui en el termini màxim d’un mes als alcaldes/esses de les quatre capitals penedesenques, així com els presidents del quatre Consells per procedir a consensuar la distribució dels diversos departaments entre les quatre capitals, i aprovar un calendari que el faci viable en el mínim temps possible.

 

3. A fi d'aplicar de forma efectiva  l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, els Ajuntaments i els Consells Comarcals de l’àmbit de la Vegueria Penedès, han d’assumir el compromís d’esdevenir-ne actors actius per tal de construir col·lectivament les bases de com el Penedès ha d’afrontar els reptes i oportunitats de la propera dècada.

 

Finalment, i davant l’atzucac de la situació actua, mentre no es constitueixi el Consell de la Vegueria Penedès, es fa necessària la constitució d’ un organisme autònom i representatiu que expressi les demandes del Penedès davant la Generalitat, el Govern i el Parlament.

 

La signatura d’aquesta Declaració per part dels electes polítics significa una reiteració solemne del seu compromís a favor de la Vegueria Penedès, el qual té l’aval del compromís insubornable de la ciutadania des de fa més de 15 anys.