Comunicat 135 - La PVP no confia en el govern de la Generalitat, però anima tothom a continuar treballant en favor del Penedès

14.07.2009

En la conferència de premsa celebrada el dimarts, dia 14, la Plataforma per una Vegueria Pròpia (PVP) s’ha manifestat en aquests punts: 

1- La PVP considera, de bon principi, que amb l’actual composició  de forces polítiques que integren el govern no troba  cap motiu que li permeti confiar que s’avanci en favor de la Vegueria Pròpia.

2- S’ha presentat el calendari - adjunt a aquesta nota - de les principals resolucions adoptades per la Generalitat i la Plataforma des del 1983 fins a les dates previstes per al 2010. S’ha fet una lectura comentada dels incompliments sistemàtics dels acords del Parlament per part del DPTOP i de com s’han anat aprovant diversos plans parcials fins a culminar amb el Pla Territorial Metropolità (PTM), que deixa de banda el Pla Director de l’Alt Penedès i el mandat del Parlament de crear l’Ambit de Planificació territorial de les quatre comarques penedesenques.
3 - S’ha remarcat que el fet que  ERC es desmarqués a última hora (21.06.2008) de la presentació conjunta d’un projecte de llei  per a la creació de l’Àmbit per part dels grups que hi eren favorables,  adduint que pensava convèncer el Govern pel seu compte, ha  provocat la cursa de plans aprovats des de fora. D’haver-se aprovat l’Àmbit, per llei, que obligués sense excusa el govern,  els plans s’haurien fet partint del conjunt del territori Penedès, sense destorb ni imposició afegida, com és la situació actual.  Tot plegat ha significat, a més, un retard important per a qualsevol presa de decisions.

4 – S’han anunciat les dates amb les quals el govern es compromet, finalment, a crear i presentar el seu projecte de llei de revisió del Pla Territorial General de Catalunya, després d’un retard de 5 anys. S’ha insistit, però, que el calendari no fa esment del terme “àmbit Penedès”, així com la dificultat afegida que no s’arribin a acomplir les dates fixades tenint en compte la brevetat del proper any parlamentari ja que es preveuen eleccions. Tot porta a incrementar les sospites d’anar  dilatant els períodes d’espera, mentre està en curs la tramitació del PTM.
5 - Malgrat tots aquests interrogants, s’ha reconegut  l’esforç dels grups parlamentaris minoritaris,  -ERC (21) i ICV-EUA (12),  favorables a l’Àmbit i en conseqüència a la Vegueria- pel que fa a empènyer el DPTOP a l’elaboració del calendari. Com també el paper determinant  de CiU (48) de sol•licitar i aconseguir una sessió de control al govern, dins la Comissió de Política Territorial del Parlament, sobre el compliment dels acords del Parlament. I, finalment, el suport del PP (14) i del grup mixt (3). A la pràctica, es fa ben palesa la soledat del grup parlamentari del PSC-CpC (37), puix representa una oposició del 27,40% del total de 135 diputats del Ple del Parlament de Catalunya.

6 - S’ha insistit que el govern només pensa en 7 vegueries i que el PSC rebutja rodonament la del Penedès. Hom es pregunta quin contingut hom pensa donar a un àmbit, planejat des de fora,  que, a més, no es vol que esdevingui  vegueria.

7- S’ha denunciat la desmesura del protagonisme i dels pressupostos adjudicats a Barcelona i a la seva àrea metropolitana que l’estan convertint en referent absolut del país, al marge dels altres territoris.

8 – S’ha instat la població i, sobretot, els grups polítics,  que es moguin i presentin les esmenes al Pla Territorial Metropolità. La PVP ha denunciat, alhora, la limitació de terminis per a presentar-les, que ha passat dels habituals 60 dies a 45, i en època estival;  i el fet que els ajuntaments tinguin com a topall el 24 de setembre, atès que les sessions en la majoria de pobles petits es fan cada dos/tres mesos.

9 – S’han desmentit categòricament les afirmacions intencionades del diputat Labandera (PSC) en el sentit que el PTM gaudeix de l’aprovació del Territori, tot ignorant d’arrel que 63 ajuntaments, els Consells Comarcals, les entitats i la població del Penedès, estan a favor de l’àmbit i la Vegueria i, per tant, que la planificació es faci des del territori i no des de Barcelona.

10 – S’ha lamentat que al nou President del Consell Comarcal (PSC) de l’Alt Penedès, en el seu discurs de presa de possessió del càrrec silenciï  sistemàticament l’Àmbit i la Vegueria - a la qual el Consell està adherit-   i limiti tot el territori “Penedès” a una sola comarca, la de l’Alt Penedès, com si no existissin ni el Baix Penedès ni el Garraf ni l’Anoia.


ARA, L’ÀMBIT DE PLANIFICACIÓ
DEMÀ, LA VEGUERIA PENEDÈS

RESUM CALENDARI 1983/2010


21.11.1983 Llei 23/1983, per la qual s’estableixen les directrius d’ordenació del territori català i de les accions administratives. D’acord als diversos instruments de planificació.

16.03.1995 Llei 1/1995, per la qual s’aprova el Pla Territorial general de Catalunya. Defineix sis àmbits dels plans territorials parcials. basats en la funcionalitat territorial.
 El Pla ha d’ésser revisar com a mínim cada deu anys.

15.05.2001 es fa públic el Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre

11.09.2004 “Declaració del Penedès” (IEP)

27.01.2005 Es constitueix el grup de treball per crear la Plataforma

21.05.2005 Es legalitza la PLATAFORMA PER UNA VEGUERIA PROPIA

21.06.2006 S’aprova per 1ª vegada,  l’àmbit funcional del Penedès a la Comissió de Política Territorial
- adhesió de 41 aj. 3 CC. 85 ent. 8611 particulars

25.07.2006 Aprovació definitiva del Pla territorial parcial de l’Alt Pirineu i Aran.

05.07.2007 Aprovació inicial del Pla director de l’Alt Penedès

24.07.2007 Aprovació definitiva del Pla territorial parcial de Ponent

31.08.2007 DOGC 4959 – aprovació inicial del Pla territorial parcial de les comarques centrals.

04.09.2007 DOGC 4961 – Avantprojecte del Pla territorial parcial del Camp de Tarragona

05.12.2007 S’aprova per 2ª vegada, l’àmbit funcional del Penedès a la Comissió de Política Territorial
- adhesió de 61 ajuntaments, 4 Consells Comarcals, 12 associacions empresarials, 112 entitats, 11750 particulars-

07.04.2008 Acord avantprojecte del Pla territorial parcial de l’àmbit metropolità de Barcelona

18.04.2008 El DPTOP endega el Pla director territorial a les comarques del Penedès. Finalització termini 120 dies aprovació Àmbit per part del Govern.

14.07.2008 Aprovació inicial del Pla territorial parcial del Camp de Tarragona
16.08.2008  Aprovació definitiva del Pla territorial parcial de les Comarques   Centrals.

16.09.2008 Aprovació definitiva del Pla Director de l’Alt Penedès

11.11.2008 El Govern va aprovar la memòria prèvia a l’inici de la tramitació de l’avantprojecte de llei pel qual s’aprova el nou Pla Territorial general de Catalunya.
 - Adhesió de 63 aj. 4 CC 12 ee 125 ent. 12.500 particulars

22.05.2009 Aprovació inicial del Pla territorial parcial Metropolità

08.07.2009 Informe de compliment de la Resolució 91/VIII del conseller de PTOP a la mesa de la Comissió de Política Territorial

24.07.2009 Finalització termini presentació esmenes al PTPM.

28.07.2009 Està previst presentar a la Comissió de Coordinació de Política   Territorial l’informe per a l’inici de l’elaboració del nou Pla territorial General de Catalunya.

??.09.2009 Acord del Consell Tècnic i del Govern de l’informe.

??.10.2009 Presentació de la proposta de text articular al Consell Tècnic.

??.11.2009 Inici de la informació pública i la consulta institucional

??.12.2009 Presentació del projecte de Llei al Consell Tècnic

??.01 2010 Aprovació del projecte de llei pel govern i tramesa al Parlament.

??.03.2010 Aprovació del projecte de Llei del PTGC pel Parlament.

RESUM DELS INCOMPLIMENTS DEL GOVERN:

- RETARD  +5 ANYS: REVISIÓ PTGC

- RETARD  +2 ANYS APLICACIÓ ÀMBIT PENEDÈS

- RETARD  +3 ANYS DEL PLA PARCIAL TERRITORIAL

- RETARD  +? ANYS DESPLEGAMENT VEGUERIES