Comunicat 119 - Conferència oberta de la Vegueria Penedès

01.10.2008
      
CONFERÈNCIA OBERTA DE LA VEGUERIA PENEDÈS

Voldríem que aquesta Conferència estimulés el pensament i l’acció per a fer-los més coherents i més de tots. Els qui hi participem som gent de la Plataforma, vinculats al teixit social i a les entitats del Penedès. Els temes, tanmateix, no pretenen ni poden donar una visió arrodonida de la matèria. Han estat escollits d’entre un ampli temari, segons les capacitats i la disponibilitat de cadascú. A partir del que sabem, del que ens aporta la múltiple reflexió sobre el territori i d’allò que la mateixa realitat política preveu, volem projectar el Penedès cap el futur pensant-lo en Vegueria. El programa provisional de la Conferència és el següent:

09,15 - Benvinguda
- Presentació de la Jornada .......................................................
Antoni Castells, President PVP
- Salutació de l’ajuntament de Llorenç del Penedès .................
Salvador Sonet - Alcalde
- Moment actual de l’acció pro-Vegueria ...................................
Fèlix Simon, Portaveu PVP
- Presentació del temari .............................................................
Josep Faura – Coordinador

09,30 - Ponències I
- Vegueria Pròpia. La importància d’organitzar el territori...........
Carme Montserrat
- L’encaix amb les províncies .....................................................
Jordi Sogas
- La VP Motor de la transformació social del Penedès...............
Francesc Ventura
- Les vegueries com a forma de representació territorial ...........
Josep Guillén
- Identitats territorials VS. globalització ......................................
Fèlix Simon
- Les Vegueries han de portar democràcia .................................
Jordi Cuyàs
- Fem comunitat! .........................................................................
M.Antònia Udina
- Agressions territorials ...............................................................
Plat. Cívica dels Monjos
- El sentit de la Vegueria Penedès ..............................................
NoFemelCIM-Pau Batlle
- La Carta del Paisatge i la Vegueria ...........................................
Carles Gallego
- Els pèlags de Vilobí. i la Vegueria Penedès ..............................
Pere Llobet
- Mobilitat per als discapacitats ...................................................
Pep Buil. (Toni V.)
- El Penedès, una oferta turística per a Cat. i Barcelona ............
Daniel García Pérez
= DEBAT I

DESCANS

11,00 - Ponències II
- La força de la concòrdia..............................................................
Fèlix Simon
- De problemes i solucions ...........................................................
Ramon Arnabat
- Actuacions institucionals per al futur immediat ...........................
Julio Ramon Berrio
- VP: Pla d’acció per a l’Anoia ....................................................
Toni Castells -J.Singla
- L’organització de les activitats cult. i les institucions ................
Josep.Guillén
- Els Castellers amb la Vegueria ..................................................
Eloi Miralles
- Escoles/didàctica de la Vegueria ...............................................
Joan Solé Bordas
- Col·lectiu de la dona per la Vegueria ..........................................
Col·lectiu D. Vilafranca
- Estructura informativa de la PVP.................................................
A. Vidal - S. Massana
- Penedesfera, com a motor de consciencia pro-Veg. ..................
Daniel Garcia Peris
- Informació de la Veg, a les revistes locals del Pdès....................
Montònec Rev./ J.Marc Galimany
- Debat pro-Vegueria a les comarques ..........................................
Joan Parra
- Dinamització de col·lectius i entitats ............................................
Bosc Verd.
= DEBAT II

DESCANS

12,30 - Ponències III
- ERC i la Vegueria .......................................................................
Pep Quelart
- Municipis i vegueria ....................................................................
CiU (Pere Regull)
- Vegueria, de què estem parlant?................................................
JERC Penedès
- Convergència pel Penedès.........................................................
CDC Joan Raventós
- Des del Penedès cap a la Unitat Popular ...................................
CUP (Vilanova)
- UDC per a la Vegueria ...............................................................
Francesc Suriol
- La descentralització ....................................................................
Jordi Sogas
- Diputacions - Vegueries ..............................................................
Sergi Marín
- Trasllat de competències Diputació -Veg...................................
Enric Ases
- Simulació econòmica VP 2007...................................................
Fèlix Simon
= DEBAT III

13,45 - Esboç de conclusions
= Continuïtat del debat i de l’acció pro-Veg ................................
Josep Faura

14,30 – DINAR


1ª CONFERÈNCIA OBERTA DE LA VP 2008
Lloc: Casa de Cultura
Llorenç del Penedès
Dia: dissabte, 4 d’octubre del 2008
Hora: 9,15 hores (puntualitat)