Comunicat 114 - L’àmbit si, però ara

24.07.2008
       
L’àmbit si, però ara

Analitzat el contingut de la nota de premsa del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, feta pública ahir a les 19 hores, us volem informar sobre quina és la posició i l’opinió, amb caràcter d’urgència, de la Permanent de la PVP:
1.- Entenem que el govern es decideix per la creació de l’àmbit funcional de planificació territorial del Penedès, malgrat que amb importants restriccions.
2.- No podem acceptar que la seva creació hagi d’ajornar-se fins que finalitzi el planejament territorial en curs. Ja fa més de 2 anys que es va produir la primera aprovació a la Comissió de Política Territorial (21.06.2006) i més de 200 dies de la segona (05.12.2007).
3.- Rebutgem que el Govern de la Generalitat hagi optat clarament per la creació de les 7 vegueries. La proposta de nova organització territorial de Catalunya s’ha d’elaborar tenint en compte tots els estudis i els informes elaborats i d’acord amb l’opinió dels ens locals del territori, així com de les entitats, organitzacions empresarials, etc. La Vegueria del Penedès és la nostra raó de ser, el de la PVP, i seguirem treballant per assolir aquest objectiu.
4.- Creiem que ja no hi cap impediment per retardar l’entrada al registre de la proposta de llei consensuada el passat 16 de juny, pels 4 grups parlamentaris: CIU, ERC, PPC I CC que inicialment van subscriure aquest acord. Hem de pensar que ara també s’hi poden adherir el dels Socialistes – Ciutadans pel Canvi i d’Iniciativa Catalunya Verds.
5.- Demanem a tots i a cadascun dels grups parlamentaris, que aquesta setmana, tal com es va comprometre ERC el passat 3 de juliol, facin l’entrada conjunta de la proposició, al registre; i si això a la pràctica no és possible, que hom la presenti per separat i que posteriorment es creï un sola ponència legislativa.

ARA, L’ÀMBIT DE PLANIFICACIÓ
DEMÀ, LA VEGUERIA PENEDÈS