Comunicat 113 - Les terres del Penedès també som Catalunya

22.07.2008
      
Les terres del Penedès també som Catalunya

El Conseller de Governació, Jordi Ausàs, d’ERC, ha declarat avui a diversos mitjans de comunicació que hi haurà Vegueries per al 2011 però no per al Penedès. Ha parlat d’un “reconeixement de l’especificitat i la realitat del Penedès”, però no ha concretat si aquesta especificitat es tracta d’un Àmbit segons els termes del text de la moció aprovada per ERC el 21 de juny de 2006, o al 5 de desembre de 2007 al Parlament de Catalunya, o a la proposició de llei aprovada pels partits que estan a favor de l’Àmbit i de retruc per la Vegueria i que esperava la decisió d’ERC per ser presentada al Parlament.
Segons l’àgencia ACN, “El Govern de la Generalitat ha consensuat que la nova ordenació territorial de Catalunya estarà formada per set vegueries, que coincidiran amb els set àmbits funcionals territorials que preveu el Pla Territorial General de Catalunya, l'instrument bàsic d'ordenació del territori de Catalunya. D'aquesta manera, no es satisfà la reivindicació de les comarques que reclamaven una vegueria pròpia per a la zona del Penedès. Tot i això, el Govern donarà una especificitat especial a aquesta zona, ampliant fins a vuit els àmbits funcionals territorials que es preveuen en el pla general. D'aquesta manera, el Penedès tindrà un àmbit de planificació propi.”
Cal recordar que la constitució de la vegueria del Penedès, seria un reconeixement polític i institucional a un territori, a la seva personalitat i singularitat pròpia. Seria posar les terres del Penedès en el mateix pla d’igualtat de reconeixement polític que Barcelona, Girona, o l’Alt Pirineu, entre d’altres. Tot plegat per fer del Penedès el que volem per a Catalunya, un país equilibrat territorialment, modern i connectat al món, un país cohesionat socialment, un país d’oportunitats independentment d’on es visqui.
Demanem que ERC respongui a la inquietud provocada per aquestes declaracions i refermi el seu compromís, reiterat en tantes ocasions, per la Vegueria. Estem per un Àmbit sense ambiguïtats, com a primer pas per a la Vegueria Penedès. Aquesta ha estat l’aposta posada sobre la taula pels 62 ajuntaments dels quals formen tants regidors d’ERC que l’han fet possible, pels Consells Comarcals, pels empresaris, per les entitats i els milers de ciutadans.