XAVIER SERRA I BESALÚ, El Punt, 17.08.2009, Crisi en participació política. I si ho féssim millor?