La dignitat del Penedès, editorial publicada conjuntament pel Diari de Vilanova, Diari del Baix Penedès, El 3 de vuit, L’Eco de Sitges, L’Extra, La veu de l'Anoia i La Fura


Les publicacions DIARI DE VILANOVA, DIARI DEL BAIX PENEDÈS, EL 3 DE VUIT, L’ECO DE SITGES, L’EXTRA, LA VEU DE L’ANOIA i LA FURA, han pres la iniciativa de publicar aquest editorial conjunt, ara que es compleix el segon aniversari de l’aprovació de la creació de l‘àmbit de planificació del Penedès, avui encara no vigent, i fent-se ressò de la preocupació del territori pel seu futur.


LA DIGNITAT DEL PENEDÈS

El Penedès és una unitat històrica i territorial de la qual formen part la majoria de viles i ciutats integrades en les actuals comarques de l’Anoia, l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf. Aquesta realitat es manté avui vigent, forma part de la seva identitat i és un actiu de futur. El Penedès vol gaudir de ple reconeixement en tot allò que afecti l’ordenació territorial de Catalunya esdevenint àmbit de planificació, vegueria i circumscripció pròpia si hi ha una nova llei electoral.

Durant els cinc anys de la llarga marxa de la campanya de la Plataforma per una Vegueria pròpia, la resposta de la societat ha estat notable i molt participativa. S’ha comptat amb l’adhesió de ciutadans individuals, entitats, associacions i d’empreses. Hi han donat el seu suport 63 dels 73 ajuntaments possibles, que representen el 90% de la població, així com els quatre consells comarcals. S’ha comptat també amb l’adhesió formal dels partits ERC, UDC, CDC, amb el suport del PP, Ciutadans i ICV, d’un bon nombre d’electes locals del PSC, així com de l’organització i dels membres de la CUP, de la FIC i de candidatures independents. Tot això ha cristal•litzat, en l’àmbit polític, en dos acords parlamentaris (2006 i 2007) que encomanaven al Govern la creació de l’Àmbit, com a pas previ a l’organització territorial definitiva. Els mitjans de comunicació del Penedès hem anat seguint aquest moviment, n’hem informat i l’hem considerat una reivindicació justa i legítima del territori. El terme “vegueria” ja forma part avui del vocabulari penedesenc.

Malgrat aquest sentiment majoritari, al Penedès se li nega la possibilitat de ser. El desplegament dels Plans Territorial Parcials impulsats pel Govern han anat  confirmant, de fet, l’esquarterament del territori. L’Anoia s’adscriu a la Catalunya Central, tot i el rebuig institucional i popular de formar-ne part; el Pla Territorial de l’Àrea Metropolitana, que afecta l’Alt Penedès i el Garraf, ignora el Pla Director de l’Alt Penedès, consensuat per tots els grups polítics, planifica el territori atenent la veu i les necessitats de la metròpoli, el malmet i el desfigura. Per al Baix Penedès, situat en l’àmbit del Camp de Tarragona, la situació no és gaire més falaguera. No s’han escoltat les al•legacions que exigeixen canvis i el previ reconeixement de l’Àmbit, amb les quatre comarques unides. El calendari previst n’allarga la creació, aprovada el 5.12.07, fins més enllà del desembre de 2010, a la següent legislatura, quan el Penedès ja tindrà corroborada per la via pràctica la seva desmembració amb tres plans que no han tingut en compte la voluntat expressada per institucions i ciutadania.

Per tot plegat, volem fer extensiu al nostre Penedès, part viva de Catalunya, el mateix clam per la dignitat del territori en el context d’un país que té l’Estatut ajornat i amenaçat. El sentiment de pertinença ens porta, amb aquesta declaració, a donar suport a qualsevol iniciativa, incloses les proposicions de llei presentades al ple del Parlament,  que permeti que el Penedès, dins el concert democràtic de Catalunya, tingui reconeguda d’una vegada, i dins l’actual legislatura, l’entitat que li atorguen clarament la voluntat democràtica i els acords parlamentaris, una entitat que en cap cas ha de suposar, contràriament al que des d’alguns sectors es vol fer creure, una disminució dels recursos públics destinats als ciutadans i ciutadanes d’aquest territori.

Desembre 2009