Manifest de l'Institut d'Estudis Penedesencs - 2010

 

L’INSTITUT D’ESTUDIS PENEDESENCS, reunit en assemblea a l’Arboç el dia 28 de febrer del 2010, a la vista de la proposta de Llei que presentarà el Govern de la Generalitat al Parlament de Catalunya EN RELACIÓ A L’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL EN SET VEGUERIES, VOL FER PÚBLIQUES LES SEGÜENTS

 

CONSIDERACIONS

 

• CONSTATAR amb profund disgust que la proposta de divisió territorial en Vegueries no respecta la voluntat majoritàriament expressada pels penedesencs i penedesenques de manera personal i a través de les seves institucions.
• CERTIFICAR que l’aplicació de la divisió territorial en Vegueries prevista desmembra definitivament la unitat comarcal penedesenca que queda trossejada en tres vegueries diferents.
• SUBRATLLAR el convenciment que la creació de l’àmbit de planificació Penedès, aprovat el 16 de desembre del 2009 pel Parlament de Catalunya, resultarà finalment inoperant i d’impossible aplicació si no es reconeix la unitat territorial del Penedès en una única Vegueria.
• REMARCAR que tot i que la proposta de llei pugui deixar la porta oberta a la futura creació de noves Vegueries, és ARA, quan s’inicia tot els procés, que cal deixar ben clar l’existència de la Vegueria Penedès.
• INSISTIR en el convenciment que Catalunya pateix una greu descompensació demogràfica, econòmica, cultural i política a l’entorn del centralisme barceloní, dèficit que caldria corregir des dels organismes de govern del país.
• MANIFESTAR que sense la Vegueria del Penedès aquest territori i la seva gent restaran condemnats a esdevenir únicament un espai satèl•lit al servei de les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona-Reus.
• REFERMAR que les comarques de l’Alt Penedès, del Baix Penedès, del Garraf i una part substancial de l’Anoia, per trajectòria històrica, marc geogràfic, realitat econòmica i cultural, pes demogràfic i, sobretot, per la voluntat de la seva ciutadania i de les seves institucions, reuneixen les condicions necessàries per esdevenir la vuitena vegueria de Catalunya des d’ara mateix.

 

Per tot això, l’assemblea de l’Institut d’Estudis Penedesencs vol expressar:

 

• LA VOLUNTAT de ser present, de forma lliure i pacífica, en totes les iniciatives, activitats i actes reivindicatius a favor de l’imprescindible reconeixement de la Vegueria del Penedès ara, i especialment davant del Parlament de Catalunya.

• LA INTENCIÓ de demanar de forma explícita i evident a tots els representants polítics i institucionals de les comarques penedesenques la seva responsabilitat de lluitar pel reconeixement explícit de la Vegueria del Penedès, i demanar-los que refermin públicament el seu compromís individual i col•lectiu vers ella.

• LA CONVICCIÓ que no és coherent ni possible una Catalunya de futur que no reconegui ni valori identitats comarcals com la del Penedès i que es basi únicament en la potència metropolitana de Barcelona.

• EL COMPROMÍS de tots els membres de l’Institut d’Estudis Penedesencs de continuar treballant per l’estudi i coneixement dels elements que configuren la història, la cultura, la realitat i la identitat del Penedès.

 

I amb la voluntat de deixar-ne constància, ho fa explícit i públic a l’Arboç el diumenge 28 de febrer del 2010.