3r Manifest -2006

Manifest a favor de la Vegueria Penedès 2006


Els integrants de La Plataforma per una Vegueria Pròpia, que representa un amplíssim sector de la població de les comarques del Garraf, del Baix i l’Alt Penedès i l’Anoia, ens adrecem a totes i a cada una de les forces polítiques que composareu el nou Parlament de Catalunya:

1. En l’inici d’aquesta legislatura, preveiem que una de les tasques urgents del nou Govern de la Generalitat serà, sens dubte, la revisió de la divisió territorial de Catalunya en Àmbits de Planificació, mesura que ja havia d’haver-se dut a terme el 2005. És per això que volem fer-vos arribar, d’avançada, en coherència amb la nostra acció, la convicció unànime que en el nostre territori es donen amb escreix les condicions exigibles : “un marc geogràfic amb entitat demogràfica, identitat pròpia, cohesió social i funcional i amb relacions de tot ordre entre comarques. Disposa de centres urbans rectors consolidats i dinàmics, d’amplis sectors rurals i forestals de gran valor paisatgístic; d'activitats econòmiques compartides i/o complementàries i de realitats i problemàtiques comunes

2. A les condicions anteriors hi afegim una voluntat de pertinença explícita i qualificada en tots els nivells. En aquest sentit, donem fe del nombre creixent d’adhesions a la Vegueria: 43 ajuntaments; 3 consells comarcals; 7 associacions professionals, integrades per més de 1.300 empreses; 100 entitats ciutadanes, que representen més de 5.500 associats; i 11.500 signatures individuals. Per altra banda, com bé sabeu, la Comissió de Política Territorial del darrer Parlament de Catalunya va instar al Govern de la Generalitat que fes els passos tendents a la creació de l’àmbit de planificació territorial del Penedès (que inclouria les comarques de la futura Vegueria Penedès). Un compromís que reclama ser convertit en propòsit real per aquesta legislatura.

3. La nostra identitat territorial, sovint invocada en vistes a una futura Vegueria, es basa, doncs, en realitats concretes, identificables qualitativament i quantitativament. No és una simple especulació sinó quelcom que fonamenta el nostre dret a aconseguir l’Àmbit de Planificació que culminaria, en conseqüència, en la Vegueria per a les quatre comarques. Per a tots nosaltres aquesta seria una concreció política del principi de subsidiarietat: tot allò que pot fer la instància inferior no ho ha de fer la superior. Així ho accepta la doctrina política més comuna i comença a aplicar-se a la Unió Europea.

4. Per tot plegat creiem que cal obrir, al més aviat possible, el debat parlamentari que ha de determinar la futura divisió territorial de Catalunya en vegueries; un debat que tingui en compte les realitats naturals, històriques, econòmiques i socials del país i les demandes manifestades per territoris concrets; que reconegui, per tant, el dret a ser plenament participatius en una decisió que tant afecta la nostra identitat, tal com es contempla en l’article 29 de l’Estatut, el desplegament del qual serà una de les tasques bàsiques d’aquesta legislatura; que ofereixi un ventall equilibrat de possibilitats i garanties per a tots els territoris i els doni vies de funcionament descentralitzat, com també es preveu en el nou Estatut.

5. Mirant el futur immediat de la vostra acció política us demanem, doncs :

a) una voluntat ben definida per crear les condicions que facin que la democràcia parteixi cada cop més de la ciutadania, vagi dels ajuntaments-comarques a la Vegueria, com a primera instància natural, i s’adreci finalment, al govern de la Generalitat en un corrent viu d’intercanvi i de diàleg.

b) la necessària unitat entre les forces polítiques catalanes per a presentar el projecte de Vegueries a les instàncies estatals de forma coherent i amb visió de país, sense les divisions que tant ens dolen i tant de mal han fet;

c) que durant aquest debat s’aturi qualsevol planificació territorial que pugui posar dificultats al futur desenvolupament dels àmbits territorials i les Vegueries i en concret, en el nostre territori.

Demanem gestos clars i intel·ligibles. No us gireu d’esquena als ciutadans que potser us han votat i no volen de cap manera la desmembració i la possible desfiguració del nostre territori. Una resolució en favor de la Vegueria, donaria confiança i permetria incentivar l’interès pel que ens és comú: creació d’incentius econòmics, vies de comunicació, serveis, urbanisme, centres universitaris, serveis a les persones, identitat, protecció del territori...

Volem confiar en vosaltres.

El Penedès, 4 de novembre 2006