2n Manifest - 2005

Manifest a favor d’una vegueria pròpia 2005


Els sotasignants manifestem públicament davant del poble català, del Govern de la Generalitat i del Parlament de Catalunya, la nostra ferma voluntat de constituir una vegueria pròpia que abasti les comarques de l’Anoia, l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf, en el marc de la nova divisió territorial del nostre país.

Considerem que cal aprofitar l’oportunitat històrica, única i irrepetible que se’ns presenta, per a debatre i decidir sobre el nostre futur comunitari i el nostre encaix dins l’organització territorial de Catalunya. És l’hora de fer realitat les nostres demandes d’unitat i d’autonomia.

Valorem el fet que l’organització en vegueries ha de satisfer millor les aspiracions i les necessitats, alhora que ha de simplificar l’administració del país en tres nivells: Generalitat, Vegueries i Municipis.
Pensem que cal que la nova organització territorial de Catalunya recuperi la unitat del nostre territori i que en reconegui la identitat creant una vegueria pròpia. Històricament, el Penedès abastava des de l’Arc de Barà al pont del Diable, i des de la serra d’Ancosa a la Mediterrània, és a dir, l’Alt i el Baix Penedès, el Garraf, la part meridional de l’Anoia i les parts orientals del Tarragonès i de l’Alt Camp.

Afirmem que les nostres arrels històriques es remunten al segle XIV amb la “Vegueria de Vilafranca” i que, tot i les retallades successives que ha patit el territori, no ha estat fins la divisió del 1833 que s’inicia el procés d’esquarterament. Malgrat tot, el Penedès ha constituït des del segle XIV una unitat geogràfica, social i econòmica.

Subratllem que una vegueria pròpia no és tant sols desitjable, sinó també perfectament possible, amb una superfície d’uns 2.000 km2 i una població actual d’unes 400.000 persones. Però, a més, també és necessària perquè equilibraria el territori i la població del país, i respectaria una zona agrícola, marítima i natural entres les dues grans àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona.
Defensem que el sector de la vinya i del vi, al capdavant de molts altres com el turisme o la pesca, ha de continuar sent el moll de l’os i un dels motors del nostre territori, i que una vegueria pròpia crearia i recolzaria estratègies que ens enfortirien.

La recuperació d’una vegueria pròpia comportaria avantatges molt importants:
- Refermaria la nostra capacitat de decisió a l’hora de definir les grans línies estratègiques del nostre territori, que, per la situació geogràfica que té, pateix les pressions metropolitanes.
- Permetria gestionar millor els serveis públics i les infraestructures, així com l’ús dels recursos públics en general, en apropar la gestió a la ciutadania.
- Ens donaria força i sobirania a l’hora de participar en les decisions de futur del país, en poder disposar d’una veu pròpia i deixaríem de ser un mer receptacle de decisions preses en instàncies foranes.
- Reforçaria els llaços socials i culturals que han anat forjant la nostra identitat, contribuint a una millor qualitat de vida.

Per tant, els sotasignants demanem que el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya creïn una vegueria pròpia per a les comarques de l’Anoia + l’Alt Penedès + el Baix Penedès + el Garraf.