Foto Celebració Aprovació Vegueria Penedes, Parlament Catalunya, 08.02.2017