ACORD GOV/21/2014, de 4 de febrer, pel qual s'adscriuen a l'àmbit funcional de planificació territorial parcial de les Comarques Centrals determinats municipis de l'Anoia.

Enllaç al web oficial de la Generalitat de Catalunya: click aquí

 

La Llei 23/2010, del 22 de juliol, de modificació de la Llei 1/1995 i de la Llei 23/1983 per fixar l’àmbit de planificació territorial del Penedès, en el seu article 1 estableix que l’àmbit funcional del Penedès el constitueixen les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia, excepte els municipis d’aquesta comarca que així ho manifestin d’acord amb el procediment que s’estableixi per reglament, els quals resten adscrits a l’àmbit de les Comarques Centrals.


El Decret 208/2013, de 30 de juliol, pel qual es desplega la Llei 23/2010, determina el procés que cal seguir per definir l’àmbit funcional de planificació territorial del Penedès. Concretament, preveu un termini de dos mesos per tal que els municipis de la comarca de l’Anoia puguin manifestar la seva voluntat d’adscripció del municipi respectiu a l’àmbit funcional de planificació territorial parcial de les Comarques Centrals.


Durant aquest termini, vuit municipis de l’Anoia, mitjançant acord del Ple municipal, han manifestat la seva voluntat d’adscripció a l’àmbit de les Comarques Centrals. Aquests municipis, tots de la part nord de la comarca, són: Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós, els Prats de Rei, Pujalt, Sant Martí Sesgueioles, Sant Pere Sallavinera i Veciana.


A partir d’aquesta manifestació de voluntat, i de conformitat amb l’article 6.1 del Decret 208/2013, la direcció general competent en matèria d’ordenació del territori ha elaborat un informe que conclou que l’adscripció a l’àmbit de planificació territorial de les Comarques Centrals dels vuit municipis esmentats, situats a la part nord de la comarca de l’Anoia, i que tenen continuïtat entre els seus termes municipals, no trenca la continuïtat territorial de l’àmbit de planificació de les Comarques Centrals ni de l’àmbit de planificació territorial del Penedès.


El 2 de desembre de 2013, la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya va informar favorablement sobre les adscripcions dels esmentats municipis de l’Anoia a l’àmbit de planificació territorial de les Comarques Centrals.


Per tot això, a proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, el GovernAcorda:—1 Adscriure a l’àmbit funcional de planificació territorial parcial de les Comarques Centrals els municipis de Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós, els Prats de Rei, Pujalt, Sant Martí Sesgueioles, Sant Pere Sallavinera i Veciana.


—2 Determinar que l’àmbit funcional de planificació territorial parcial de les Comarques Centrals comprèn les comarques del Bages, el Berguedà, Osona, el Solsonès, i els municipis de l’Anoia següents: Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós, els Prats de Rei, Pujalt, Sant Martí Sesgueioles, Sant Pere Sallavinera i Veciana.


—3 Determinar que l’àmbit funcional de planificació territorial parcial del Penedès comprèn les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia, excepte els municipis d’aquesta comarca adscrits a l’àmbit de les Comarques Centrals en virtut d’aquest Acord.


—4 Disposar la publicació d’aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.Barcelona, 4 de febrer de 2014Jordi Baiget i Cantons


 

Secretari del Govern