Intervenció PVP (Felix Simon) 09.09.2013 al Ple de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú


Bona tarda, alcaldessa, regidors i regidores.

En tots els ecosistemes del món es troben espais vinculats a comunitats locals que vetllen per la seva salvaguarda des de fa generacions.. i al Penedès també. Des de fa més de vuit anys, la PVP fa una proposta clara i concreta, cap a la sobirania territorial. Tenim un territori amb qualitats específiques, que permeten construir una nova consciència a partir dels propis valors, però ens cal també disposar d’una visió més completa, més holística..

Però, diem’ho clar, malgrat que la reivindicació de la Vegueria Penedès pot significar un instrument de revitalització econòmica i de més cohesió i justícia social, no respon a interessos i criteris dels òrgans de poder superior, per això aquestes reformes no estan resultant gens fàcil portar-les a la pràctica. Tot son entrebancs, i inconfessables interessos partidistes.

Bé, però com sabeu, sortosament al Penedès, ja fa temps que varem assumir la massa crítica suficient i ara tenim la certesa, gràcies a la nostra petita revolució social, que la tan desitjada i necessària sobirania territorial, la farem possible si som capaços d’implementar urgentment 3 mesures concretes:

1ª La posada en funcionament de l’Àmbit funcional, amb el seu corresponent Pla parcial territorial de planificació. Això vol dir: el desenvolupament sostenible, l’equilibri territorial i la preservació del medi ambient...
Recordem però que han transcorregut més de 7 anys de l’aprovació de la Comissió de Política Territorial, de l’àmbit, i més de 3 anys d’aquell Ple del Parlament de Catalunya que el va aprovar per unanimitat.
Finalment però, el passat 30 de juliol és publica el DECRET 208/2013, pel qual es desplega la Llei 23/2010, del 22 de juliol, de modificació de la Llei 1/1995 i de la Llei 23/1983 per fixar l’àmbit de planificació territorial del Penedès. I tal com us dèiem ja en la nostra intervenció en el Ple del 26.07.2010: “L’èxit i el mèrit són de tothom. L’enhorabona, ENTRE TOTS hem aconseguit la primera fita.”
Ara un cop quedin definits quins municipis de l’Anoia, que podrien sortir de l’Àmbit, tindrem el mapa definitiu del futur PENEDÈS, amb integració i complementarietat de les seves quatre comarques (Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf i Anoia); serà el moment d’exigir al Govern de la Generalitat el compliment de la disposició addicional segona de la llei, diu que mentre no es legislés sobre la divisió de Catalunya en regions el govern hauria de tenir en compte subsidiàriament els àmbits establerts en la llei per la planificació dels seus serveis.

2ª La modificació de la llei de vegueries per afegir-hi l’àmbit de la vuitena, la nostra, la del Penedès, malgrat que dita llei viu ara en un estat d’hibernació… Recordeu que la Llei es va aprovar posterior a la votació de l’Àmbit, el que vol dir que hi ha d’haver vuit vegueries, ja que hi ha vuit àmbits.

3ª La creació de la circumscripció electoral pròpia, en la propera Llei electoral de Catalunya. Crec que el text de la moció que us presentem avui, és prou clara: habilitar mecanismes de més participació ciutadana i de democràcia directa.

I per acabar, ho resumiriem en dues propostes a tall de conclusions:

1ª CONCLUSIÓ: FEM VIA CAP A LA SOBIRANIA TERRITORIAL.

El Penedès, que ja és avui un àmbit territorial, ha de ser també una vegueria i una circumscripció pròpia; perquè el Penedès és quelcom més que una regió administrativa de Catalunya.

2ª CONCLUSIÓ: FEM VIA CAP A LA INDEPENDÈNCIA.

L’onze de setembre: TOTS ELS PENEDESENCS A LA VIA CATALANA.

Bona tarda i moltes gràcies per la seva atenció.

Fèlix Simon - Plataforma per una Vegueria Pròpia