Comunicat 39-254, Elecccions al Parlament, Demanem un Compromís Ferm a Favor del Penedès, 26.01.2021

Davant la probable imminència de les eleccions al Parlament de Catalunya, l’entitat Pro Vegueria Penedès creu avinent manifestar el que segueix.

1. Reafirmar-se en la Declaració del Congrés La gestió del territori de la Vegueria Penedès al servei de les persones celebrat a Castellet el 21 de febrer del 2020 a favor del desplegament urgent de la Vegueria Penedès així com l’aprovació del Pla Territorial del Penedès, declaració que adjuntem a aquest comunicat en format PDF i que porta incorporada la signatura dels alcaldes /esses de les quatre capitals i pels presidents/entes dels Consells Comarcals, així com pels representants penedesencs dels partits polítics que posteriorment també van subscriure aquest compromís.

2. Reafirmar-se en la Declaració del 23-11-2020 a propòsit del Pla Territorial del Penedès sobre els quatre punts d’aquest Pla relatius a 1) Espais oberts, 2) Assentaments, 3) Model econòmic i productiu, i 4) Mobilitat. Els dos darrers punts van ser objecte d’uns Debats al Vinseum els dies 1 i 3 de desembre amb participació d’experts i de representants dels sectors econòmics i socials. A aquest respecte volem remarcar: 

- celebrar el posicionament de les dues patronals de la Vegueria i dels representats dels sindicats CCOO i UGT del territori a favor d’un desenvolupament harmònic del nostre territori, tot i lamentar que les patronals no haguessin volgut participar en els debats del Vinseum, com sí van fer es representants sindicals; reiterar que aquest desenvolupament harmònic inclou a més del sector primari una indústria potent i respectuosa amb el territori.

- insistir en un model de mobilitat sostenible entenent que en això ens hi juguem una part important del nostre futur. Descartar el Quart cinturó, millorar les infraestructures existents, tant els grans eixos com les carreteres secundàries,  i sobretot prioritzar de forma decidida el ferrocarril cosa que ha de comportar una important inversió en rodalies així com la construcció d’un Eix transversal ferroviari i d’un ramal Cervera-Igualada-Martorell.

- reclamar un model energètic adequat a les necessitats de la Vegueria que d’una banda opti per les energies renovables i per altra eviti convertir el nostre territori en una àrea de producció i exportació a l’engròs d’energia elèctrica.

- reformular urgentment l’organització sanitària a nivell de la Vegueria superant els inconvenients de formar part de tres regions sanitàries que s’han posat de manifest en ocasió de la covid 19.

3. Demanar als partits polítics que es presenten a les eleccions al Parlament, i d’una forma especial als candidats penedesencs que formen part de les llistes, que siguin exigents i proactius en les demandes contingudes en els punts 1 i 2 que al cap i a la fi responen en la seva major part al compliment d’unes lleis del Parlament que s’ha anat demorant d’una forma injustificada i lesiva per als interessos del Penedès.