Fèlix Simon, El 3 de Vuit, 21-03-2014, El Penedès i la Llei Electoral Catalana

No tothom sap que Cataluna és l’única comunitat autònoma de l’Estat espanyol que no té una llei electoral pròpia i això vol dir que no ha exercit la seva sobirania absolutament plena en aquest àmbit. Les eleccions al Parlament català es regeixen encara per la Llei Orgànica de Règim Electoral General en aplicació d’una disposició transitòria de l’Estatut de 1979 que s’ha mantingut inalterable. Quina vergonya, quina incompetència, aplicar la legislació espanyola que estableix un sistema basat en una determinada distribució d’escons per província.

 

Els vots de tots els penedesencs no valen igual. Un vot d’una persona de Vilafranca, val molt menys que el d’una persona del Vendrell, o per exemple els vots al municipi de l’Arboç, valen més del 60% que els del municipi veí de Castellet i la Gornal, que són del mateix àmbit territorial, el del Penedès, però de diferent província. Mentre per obtenir un escó a la província de Tarragona calen uns 20.000  vots, per obtenir un escó a la província de Barcelona en calen uns 32.000, també depèn de la participació. Per això creiem que les circumscripcions electorals haurien de deixar de ser d’una vegada per totes les 4 provincies.

 

 

 

La majoria de penedesencs, veuríem molt bé esdevenir una circumscripció electoral pròpia, i per descomptat creiem que seria injusta la fórmula d’una circumscripció única nacional, ja que això voldria dir també que es produirien desigualtats per les diferències de densitat que es donen en el territori català. Per això creiem que cal fer una reforma del sistema que millori la proporcionalitat i alhora acosti l'elecció al ciutadà. Una bona proposta seria la d’implantar el doble vot, amb una papereta nacional i una altra de territorial delimitada per les vegueries, però com que aquestes encara no són vigents, les demarcacions territorials haurien de ser els 8 àmbits. L’Institut d’Estadística de Catalunya els defineix i en dóna el percentatge de població respecte del total de Catalunya: Metropolità (63,39%), Comarques Gironines (9,89%), Camp de Tarragona (6,86%), Terres de l’Ebre (2,50%), Ponent (4,86%), Comarques Centrals (5,23%), Alt Pirineu i Aran (0,99) i Penedès (6,25%).

 

L’any 2007 es va nomenar una comissió d’experts per elaborar un informe, que analitzés qüestions com ara la participació electoral, la representació proporcional i geogràfica, la proximitat entre votants i representants, la transparència i l'autogovern democràtics del procés electoral, les llistes desbloquejades, les limitacions en el finançament de les campanyes, etc. Avui encara podria ser vàlida en terme generals, amb la correcció de les 8 circumscripcions, per afegir-hi el Penedès. Ara, en el debat de la ponència, sembla que alguns partits segueixen amb la mala intenció de continuar endarrerint la llei electoral, diuen per entorpir la consulta; desprès de diverses reunions, l’actual comissió s’hauria de reunir el proper 17 de març per intentar arribar a un acord de mínims. Un instrument que podria esdevenir clau per al règim jurídic d'una virtual consulta sobiranista. Veurem si aquesta vegada es posen d’acord.

 

Fèlix Simon

President Plataforma per una Vegueria Pròpia