SUPRIMIR LES DIPUTACIONS PROVINCIALS (Apunts PVP, 26-04-2013)

Experts en temes territorials afirmen que la província és un anacronisme que limita en gran mesura l’eficàcia de les polítiques d’equilibri territorial; són una rèmora que respon a una concepció jacobina de l’estat que la majoria de països donen per obsoleta. Tanmateix en el cas de l’estat espanyol es mantenen aferrissadament les Diputacions provincials, i els mateixos experts creuen que després de la sentència del TC l’esquema que l’Estatut català proposava s’ha enfonsat, no podem crear vegueries si no es canvien les províncies, i les províncies no ens les canviaran mai de la vida, o sigui que tot està aparcat sine die, i encara més amb el pretext afegit de la crisi.


Tornar a l'article principal:

  EL PENEDÈS: UN TERRITORI OBLIDAT! (PVP, 26-04-2013)

Apunts complementaris:
 LA INOPERANCIA DEL GOVERN DE LA GENERALITAT (Apunts PVP, 26-04-2013)
 SOM MAJORIA, els que volem la Vegueria Penedès. (Apunts PVP, 26-04-2013)