Fèlix Simon, El 3 de Vuit, 09-04-2010, Amb la VP, el territori adquireix protagonisme


La campanya iniciada a principis del 2005 per la Plataforma per una Vegueria Pròpia és la que desencadena els moviments parlamentaris a favor de l‘àmbit i la vegueria, gràcies all recolzament d’una majoria aclaparadora del territori. La Vegueria del Penedès, no ha estat mai una prioritat de cap partit, només cal consultar les hemeroteques. Per això ara, és el pitjor moment per reivindicar que un partit ha fet més que un altre. Sense la Plataforma per una Vegueria Pròpia, s’estaria tramitant la llei de Vegueries al Parlament de Catalunya, sense pena ni glòria per al Penedès, i tampoc tindríem l’Àmbit Funcional propi. Des d’ERC s’insisteix darrerament, per desviar l’atenció, a responsabilitzar CIU de no tenir l’Àmbit Funcional, ja que ho podien fer en aprovar la llei 1/1995, que va fixar 6 àmbits d’aplicació, sense el Penedès, o que des del passat 16 de desembre s’haurien pogut espavilar una mica i tenir ja  fetes les compareixences.

Però també, convé recordar que les propostes de resolució sobre la creació de l’àmbit, amb les 4 comarques incorporades,  van ser presentades primer per CIU i el PPC, per separat, i aprovada a la Comissió de Política Territorial el 21.06.2006; una segona vegada per CIU i també pel PPC, va ser aprovada per la mateixa Comissió el 5.12.2007, però davant de d’incompliment del govern aquests dos mateixos grups presenten proposicions de llei que, ara sí, arriben al Ple del Parlament i són aprovades per unanimitat el 16.12.2009. ERC no va liderar cap d’aquestes iniciatives en formar part dels governs del tripartit i d’Entesa, malgrat que el text de la declaració programàtica que estableix la creació de vegueries, no concreta enlloc el nombre.

Podem afirmar doncs, que si CIU hagués volgut, el Penedès seria Àmbit funcional des del 1995, però és tan cert com això que si ERC hagués volgut haguéssim tingut l’Àmbit el 2008, i en els dos supòsits, el mapa de vegueries sobre el que ha treballat de moment el govern seria de vuit, com afirma el diputat Miquel Carrillo, “perquè pren com a base els àmbits de planificació vigents”.

Ens trobem a les vigílies de la campanya electoral del Parlament, i tenim la tramitació de la Llei de vegueries i de l’àmbit funcional del Penedès. Davant de tot aquest panorama, ¿què cal fer ara? ¿què és el millor per al Penedès? Dir que ara hi som més a prop, i que s’ha deixat una porta oberta a la llei, per fer-ho possible a la propera legislatura, ens sona a especulació. Perquè és clar, poden passar dues coses:
- si governen els mateixos d’ara, és a dir el tripartit, i el PSC no la vol de cap manera, no sé com es pot prometre que la tindrem a la propera legislatura.
- si governen uns altres, és a dir CiU, i si com el Sr. Carrillo no es cansa de repetir, aquest partit està fent tots els possibles per impedir la vegueria, doncs tampoc no hi ha cap garantia que la tinguem.

Els que no vivim de la política i no estem condicionats per les estratègies de partit, com és el cas de la PVP, ho tenim ben clar. Creiem que el més senzill, lògic i raonable, és que els partits que hi són favorables tant en el territori, com en el parlament, com en el posicionament dels seus òrgans de govern, aprovin l’àmbit funcional sense esmenes i també la llei de vegueries amb el Penedès incorporat, i s’hauran acabat les discussions. Ens sembla que qualsevol altra opció hipoteca el futur de la vegueria i va en contra de la voluntat majoritària del Penedès.

Per la nostra part continuarem persistint i perseverant fins el final, convençuts que tindrem un àmbit funcional com els altres 7, i diguem-ho clar, des de la PVP només podem recolzar la Llei de Vegueries si hi ha la del Penedès. Un cop aprovat l’àmbit funcional, mentre no es legisli sobre la divisió de Catalunya en vegueries, el Govern de la Generalitat ha de tenir en compte subsidiàriament els àmbits territorials definits, i el del Penedès també, com els altres 7, ni més, ni menys; i el dia que s’aprovin les vegueries, en aquesta o a la propera legislatura, la nostra també hi serà, però des d’un principi, i amb els mateixos drets.

Fèlix Simon
President
Plataforma per una Vegueria Pròpia