JOSEP FAURA, El Punt, 11.04.2008, La veu dels territoris