DÍDAC GALLEGO, 22.01.2008, Ple ajuntament de Vilafranca del Penedès

Sr. Alcalde, Sres i Srs. Regidors, gent del Penedès. Bona nit.
Ja hi tornem a ser! De nou teniu aquí els pesats de la Vegueria! Potser direu: I què volen?
No en tenen prou amb l’acord de la Comissió de Politica Territorial del Parlament de Catalunya, instant el Govern de la Generalitat perquè creï l’Àmbit Funcional de Planificació Territorial?
Si, som conscients que per a molts que avui estant en la politica oficial, i sobretot d’aquells que hi son en els quatre territoris que avui aspiren a ser Vegueria Penedès, la nostra actuació, s’interpreta sovint com a una manera de ser pesats.
No. S’equivoquen. Confonen ser constant amb ser pesat.
Sí, som conscients, que som ara com una gota malaia gràcies, però, a la qual, la pedra es va debilitant i només s’esberlarà si no parem de degotar.
Fa tres anys, justament el quart dimarts de gener, que uns quants penedesencs i penedesenques recolliem les brases d’aquell Manifest llençat per l’Institut d’Estudis Penedesencs a l’estiu de 2004, i amb molta fe, coratge i constancia, varem ser capaços d’encendre una gran flama que avui ilumina i manté l’escalfor d’un Penedès que albira un gran futur.
Una flama que es manté i es revifa, gràcies al suport institucional de la totalitat dels Consells comarcals de les quatre comarques; de la totalitat dels Ajuntaments del Baix Penedès -menys un que resta pendent- on l’adhesió a la Vegueria s’ha generalitzat entre tots els partits politics.
També gracies al suport de més de tres quartes parts de les institucions municipals de l’Alt Penedès i el Garraf, i amb la sorpresa, per a molta gent, de la gran i eficaç acceptació que la proposta ha tingut a l’Anoia, on ultrapassa els 2/3 dels seus ajuntaments.
No oblidem però el gran nombre d’entitats, associacions empresarials, sindicals i persones que s’han adherit al projecte.
Malgrat tot, des de el mateix moment de la seva segona aprovació en el Parlament, la moció que insta el Govern a la creació de l’Àmbit Funcional de Planificació Territorial, ha estat condemnada al fracàs, si tenim en compte el que declaren diputats i membres rellevants de les forces politiques que no li van donar suport, i que, no ho podem oblidar, formen part del Govern de la Generalitat, aquell al qual s’adreça la petició.
En primer lloc, el mateix diputat que en la sessió del dia cinc de desembre anunciava ja que era una victoria pírrica, i que, dies mes tard, en una altra Sala d’aquesta mateixa Institució, ens refermava que el Govern no faria res, excepte com a molt, passar el tràmit amb una excusa qualsevol.
Per seguir, després, amb diverses declaracions del diputat penedesenc que ha negat qualsevol virtualitat a l’acord, adduint que el Govern no pot crear cap àmbit sense canviar la llei, i que el millor és esperar al final de la legislatura, quan ja s’hagin desplegat tots els Plans territorials.
És clar: si alguns deien que fèiem tard, es tracta, doncs, de convertir la situació en irreversible.
També s’ha manifestat que no es una qüestió de numeros sinó de consens, advertint que sense consens, no hi haura llei d’ordenació territorial.
Per no fer alusió a les diverses intervencions de politics que posen en qüestió la posibilitat de que algun dia aquest pais adopti realment la Divisió en Vegueries.
Per tot plegat, nosaltres creiem que s’ha fet palès que el Govern no farà els pasos necessaris perque el Penedès esdevingui Àmbit Funcional de Planificació Territorial. I és per això que entenem que no podem esperar la consumació d’un incompliment que ja s’ha anunciat.
Passar temps és l’objectiu d’aquells que no volen la creació d’aquest àmbit funcional.
Creiem, per això, que ja, ara, hem de donar el pas definitiu per aconseguir-ho. Si el Govern, no camina, cal que el Parlament es posi en marxa, i com sia que s’ens ha manifestat que cal canviar la llei, nomes es tracta que ates que la iniciativa legislativa la tenen els Diputats i el Govern, i com sia que ja se’ns ha anunciat que aquest no es mourà, els Diputats, mitjançant els grups parlamentaris, i de conformitat amb el Reglament del Parlament, promoguin una Llei que tot i adequant la legalitat vigent, i en concret les lleis 23/1983 i 1/1995, reformada ja per la llei 24/2001, crei l’àmbit penedesenc.
De fet, equivaldria a generar una disposició semblant a aquesta ùltima llei amb què es va crear l’àmbit de l’Alt Pirineu.
Nosaltres creiem que, després de més de tres anys sense que s’hagi produït un posicionament favorable per part de la totalitat de les forces politiques, haurem de sotmetre’ns a la realitat dels números. Realitat que, per, altra banda i en moltes ocasions, és la que fan servir aquells que avui demanen consens.
No podem parlar de consens solament en aquells temes en els quals ens falta força per imposar la nostra posició. De fet, si es repetia la votació que es va produir en la comissió, aquesta vegada en Plenari, el resultat suposaria un 73 % de la Càmara.
Ja voldriem nosaltres que es pogués tenir aquest percentatge en moltes de les qüestions que ens afecten.
Al Penedès no li podem demanar que esperi uns anys mes, mentre es desenvolupa un treball en direcció totalment contrària, i es va fent un desplegament de serveis que no afavoreix precissament ni la creació de l’àmbit, ni molt menys l’arribada d’una futura vegueria.
Tampoc ens podem conformar amb alguna sots-vegueria, com altres companys de formació politica d’aquells que s’hi oposen, han expresat en els mitjans escrits.
No, ja no ens alimenten molles, ja volem lo pa sencer, com qualsevol altre territori que té la personalitat que tenen les nostres comarques i que en el seu moment no va adormir-se en la palla.
Pero aquesta vegada, si mes no, ja no ens cal justificar la necessitat de l’àmbit, atès que aquest consistori, per unanimitat, ja es va posicionar en favor de la seva creació.
Nomes insistirem que els àmbits funcionals delimiten la planificació en un territori i de conformitat al que diu la llei 23/1983 mentre no es legisli sobre la divisió de Catalunya en regions, el Govern de la Generalitat ha de tenir en compte subsidiàriament els àmbits funcionals territorials definits per aquesta Llei, en el que fa referència a la planificació de llurs serveis.
Només insistirem que els àmbits funcionals delimiten la planificació en un territori i de conformitat al que diu la llei 23/1983, mentre no es legisli sobre la divisió de Catalunya en regions, el Govern de la Generalitat ha de tenir en compte subsidiàriament els àmbits funcionals territorials definits per aquesta Llei, en allò que fa referència a la planificació dels seus serveis.
És el que la moció sosté en relació a una disposició subsidiaria.
És precisament a causa del desplegament en set àmbits amb què s’estan organitzant els serveis del Govern de la Generalitat, el perquè esdevé una urgencia la creació de l’Àmbit.
I si fem cas dels que asseguren que no arribarem a veure la divisió territorial en Vegueries, encara és mes urgent la creació de l’àmbit, ja que quan més triguem en la divisió teritorial, en la creació de vegueries, mes importancia aniran tenint aquests àmbits per aconseguir millors serveis.
Per totes aquestes raons, entenem que cal que aquest Ajuntament, una vegada mes, refermi davant dels poders pùblics de Catalunya, el Parlament i el seu Govern, la voluntat de fer tot allò que afavoreixi la creació del suara esmentat Àmbit Funcional de Planificació Territorial penedesenc.
Sense esperar al dia 18 d’abril, quan ja hagi finalitzat el termini perquè el Govern compleixi allò que el Parlament l’ha instat a fer, donem encara l’oportunitat al Govern perquè s’inclini per al seu acompliment. Ja que la moció deixa clar que cal instar els grups parlamentaris que, si arribat el dia 18 d’abril de 2008, el Govern no ha generat la creació de l’Àmbit Funcional de Planificació Territorial de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Baix Penedès i el Garraf, prenguin ells mateixos la iniciativa legislativa de presentar urgentment una Proposició de Llei de creació de l’Àmbit Funcional de Planificació Territorial que contingui les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i l’ Anoia, amb les funcions que per a aquests àmbits atorguen la Llei 23/1983 i 1/1995, inclosa la subsidiària, mentre no es legisli sobre la divisió de Catalunya en regions.
Entenem doncs que no calen mes justificacions i que aquest Ple ha de donar lloc a aquesta moció, que per altra banda pot servir perquè el Govern, arribi a la conclusió que no te sentit allargar més aquesta agonia; sobretot coneixent, i d’avançada, en quin mal pot acabar.
En tot cas, demanaríem que si de les intervencions dels diferents grups, es desprèn que cal algun tipus d’ aclariment, el M.I. Sr. Alcalde ens atorgués la possibilitat d’intervenir, de conformitat al que disposa el mateix Reglament Orgànic Municipal.
Permeteu-me, per acabar l’adaptació del lema de la nostra campanya a la circumstància present:
Per tot això, ARA ens cal L’AMBIT, i DEMÀ reivindicarem LA VEGUERIA
Gracies.