FÈLIX SIMON, El 3 de vuit, 7.12.2007, Ara, l'Àmbit de Planificació. Demà, la Vegueria Penedès

 Finalment, la proposta de resolució va ser aprovada al Parlament de Catalunya. La reunió de la Comissió de Política Territorial, el passat dimecres 5 de desembre, va fer història, i de la bona, per al Penedès. Era el fruit de la pressió ciutadana i del treball de la Plataforma per una Vegueria Pròpia. Ha estat un treball que s’ha fet seus, per convenciment, milers de penedesencs, més de 100 entitats, 11 patronals (4.350 empreses), 59 ajuntaments (+88% de la població) i 4 Consells Comarcals. Ara, un altre Penedès es possible.

Durant molts anys hem viscut de la improvisació. Avui, encara és consumeix amb voracitat i desordre un recurs limitat, el territori, sense disposar d’eines adequades per enquadrar-lo i dir prou quan convé. Per això és tan important que el Govern de Catalunya, abans dels 120 dies, tal com estableix la normativa, tiri endavant la modificació de la Llei del Pla territorial general de Catalunya i hi incorpori una nova àrea funcional de planificació -la del Penedès- com a àmbit d’aplicació dels plans parcials, que inclou, l’Alt Penedès, l’Anoia, el Baix Penedès i el Garraf.

Els plans territorials parcials expressen un acord sobre el futur del territori i defineixen tres sistemes bàsics: el sistema d’espais oberts, el d’assentaments i el d’infraestructures de mobilitat. El continguts temàtics dels plans parcials abracen la definició dels nuclis especialment aptes per a establir-hi equipaments d’interès comarcal, l’assenyalament dels espais d’interès natural, la definició de les terres d’ús agrícola o forestal d’especial interès, l’emplaçament d’infraestructures, les àrees de protecció, les previsions de desenvolupament socioeconòmic i les determinacions per a la planificació urbanística.

Hem de perfer la visió que tenim del conjunt, dir-nos cap a on volem anar, saber de què cal desfer-nos, canviar o innovar perquè les persones visquin millor i amb igualtat de drets. La gestió prudent del territori urbà i rural és responsabilitat de tots. Per a això ens cal un més intens compromís col·lectiu i una intervenció pública encertada. Urgeix posar les bases d’una nova cultura del territori per tal d’assegurar la sostenibilitat ambiental, l’eficiència funcional i la cohesió social. Cal frenar definitivament el creixement indefinit i inassumible que ens ha tocat de viure.

Així doncs, ara com ara, els penedesencs esperonats per aquests primers resultats, cal que continuem endavant, fins que veiem completats els nostres objectius de disposar de les eines que permetin garantir el “desenvolupament sostenible i equilibrat del Penedès que permeti que la seva població assoleixi un nivell de qualitat de vida equiparable a l’estàndard propi d’una societat avançada com la catalana”. La creació de l’Àmbit és tan sols el primer pas. Sense ell no en podíem donar cap altre. Però no és l’últim pas; caldrà encara donar-ne més, fins el dia en què disposem de la nostra pròpia Vegueria.

Fèlix Simon
De la Plataforma VP