FÈLIX SIMON, El 3 de vuit, 8.07.2005 - Srs. Esteve, Valls i Maragall, al servei de qui esteu?