La Fura, 20.01.2006 - Declaració pel Penedès

  • Imprimeix


Ben aviat el Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat
prendran una decisió definitiva sobre les vegueries. No podem
adormir-nos i deixar al vent de la sort l’esforç dut a terme fins ara.
Calen més accions, que progressivament, no cal dir, tindran un marge més
limitat de temps.
Es tracta del següent: el proper dia 22 d’aquest gener de 2006 se
celebra l’etapa vilafranquina del Xató que és, sens dubte, un element
comú i identitari de les nostres contrades. Enguany coincideix amb la
festivitat de sant Antoni Abat i els seus “Tres Tombs” i voldríem
aprofitar aquesta diada conjunta per donar nota de la nostra presència
com a defensors/res d’una Vegueria Pròpia, ja sigui davant del públic
que hi acudeixi –al qual invitarem un cop més a adherir-se a la
campanya– com davant de la premsa i les institucions del país. Hem
previst, doncs, aquests actes:
1. A les 11 hores, trobada, davant del monument de Milà i Fontanals de
la rambla de Sant Francesc de Vilafranca, de tots/es els càrrecs
municipals i comarcals que han donat suport polític a la creació d’una
Vegueria Pròpia.
2. Signatura i lectura de la DECLARACIÓ PEL PENEDÈS, un manifest que
expressi el convenciment i la voluntat dels/les signants per defensar la
creació d’una Vegueria Pròpia davant les instàncies que es creguin
oportunes i amb estratègies el més unitàries possible.
3. Menjada del xató, complementada amb foto i pitet, davant dels
presents a l’acte com a rúbrica festiva de tot el que demanem. Més una
visita, distesa i tranquil·la, a la mostra del xató.
Esperem que el xató, que tantes variants té a les nostres comarques, i
els Tres Tombs seculars, siguin com una prefiguració de la riquesa
d’aportacions i d’entusiasme per una vegueria aconseguida entre tots/totes.

Tres quartes parts de tres comarques a favor de la Vegueria
Recapitulant les mocions a favor d’una Vegueria pròpia, ja són 33 els
ajuntaments i consells comarcals de les comarques de l’Alt Penedès, Baix
Penedès i Garraf els que s’han posicionat majoritàriament a favor de la
Vegueria Pròpia. Des d’un punt de vista de representativitat
demogràfica, aquestes adhesions representen el 79% de la població de
l’Alt Penedès, el 73% de la del Baix Penedès i el 71% de la del Garraf.
Amb aquests resultats els tres territoris estan més que legitimats per
demanar sortir, respectivament, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i
del Tarragonès per crear un àmbit funcional de planificació territorial
propi.
El total de plens celebrats ha estat de 38, és a dir, el 76% dels
ajuntaments i consells comarcals, amb 33 mocions aprovades que suposen
el 87%. Significativament, dels 374 regidors o consellers comarcals
implicats en les votacions, 274 (73%) s’han manifestat a favor, 77 (21%)
en contra i 23 (6%) s’han abstingut.
Les adhesions personals sumen 6.420 firmes i les de l’associacionisme 76
entitats del territori.