Comunicat 27-242: Reunió Telemàtica amb els Partits Polítics, 02.06.2020

  • Imprimeix

 

Els Departaments del govern de la Generalitat s’apropen al territori mitjançant una estructura administrativa que coincideix geogràficament amb l’establerta per la llei de Vegueries 30/2010, norma que encara que formalment suspesa, ha permès el desplegat dels àmbits, que són plenament operatius des de fa gairebé vint anys.

 

La Llei 2/2017 de 15 de febrer, va modificar la dita llei de Vegueries. En la seva Disposició Final, es determinava  que en el termini de tres anys des de la seva entrada en vigor, s’havia d’haver conclòs l’organització dels serveis territorials de la Generalitat i l’exercici de les funcions dels Departaments de l’Administració de la Generalitat, adequant-los a l’àmbit territorial com en la resta de demarcacions veguerials.

 

Exhaurit aquest termini legal sense que el govern de la Generalitat hagués fet altra cosa que el nomenament del delegat, el passat 21 de febrer es va celebrar al castell de Castellet el Congrés “La gestió del territori de la Vegueria del Penedès, al servei de les persones” on es va aprovar una Declaració, signada pels Alcaldes de les quatre capitals de comarca i pels Presidentes dels Consells Comarcals.

 

Demorar decisions porta conseqüències. Davant l’emergència del Covid-19 l’estructura provincial no s’ha utilitzat, perquè evidentment la problemàtica de la capital no era la mateixa que la dels territoris que l’envolten. Es va recórrer a l’Àmbit Sanitari, un sistema organitzatiu que no era d’ús corrent per la ciutadania i que l’hi ha comportat moltes disfuncions. La pandèmia ha deixat al descobert la manca d’un entramat regional per donar resposta a les necessitats de la ciutadania. La improvisació per fer el confinament i les conseqüències en el procés de desescalada, han contribuït al desconcert davant d’una situació que ha desbordat totes les previsions.  I ara, en el moment de la reconstrucció econòmica, aquesta situació es farà encara més punyent, ja que no solament afecta l’àmbit sanitari, sinó la resta d’estructures vinculades a tots els Departaments i que afecten empreses, escoles, universitats, serveis socials, turisme, cultura, etc.

 

Per això l’Associació Pro-Vegueria del Penedès, seguint la seva vocació transversal per impulsar unes estructures de govern properes al ciutadà, va convocar els partits polítics implantats a Catalunya, representats en l’àmbit de les quatre comarques que integren el Penedès, a una reunió telemàtica perquè, en la seva qualitat d’instruments de participació política dels ciutadans, promoguin a través  de les seves estructures aquelles accions, mocions i actuacions que siguin necessàries per al desplegament dels diferents  serveis de la Generalitat de forma que la territorialització d’aquests serveis tingui el sentit lògic al servei de les persones, i que s’evitin situacions com les recentment viscudes. Hem d’estar preparats davant l’enorme tasca que comportarà superar la crisi en què estem immersos, gaudint d’una modèlica estructura administrativa, àgil, moderna i ajustada als reptes que planteja el segle XXI.

 

La reunió va tenir lloc el passat dia 28 de maig i hi van participar les següents persones:

 

- Jordi Pujol Lizana membre de la territorial al Penedès de la CUP

- Ramon Arnabat, coordinador de Comuns al Penedès

- Francisco Romero, en nom del PSC

- Jaume Casañas coordinador de Junts al Penedès

- Lluïsa Llop, coordinadora d'ERC al Penedès

 

Va disculpar la seva presència Santi Rodríguez del PPC per haver de prendre part a la mateixa hora en una comissió del Parlament, i no va donar resposta a la invitació Matías Alonso de C’s

 

Tots els presents van coincidir que el Penedès no pot permetre patir un tracte discriminatori en relació amb altres territoris, ni que el seu destí estigui condicionat per interessos particulars. Els anhels dels ciutadans s’han de vehicular a través de les estructures polítiques existents i la responsabilitat de tots plegats és dotar el país de les eines necessàries per a fer-ho. També van manifestar la seva voluntat de signar la Declaració del Congrés VEGUERIA PENEDÈS 2020, tal com ho van fer el passat 21 de febrer els Alcaldes de les capitals penedesenques i els Presidents dels Consells Comarcals.